Radon i hus

För att upptäcka radon i hus krävs mätning. Det rekommenderade riktvärdet för radon i hus och allmänna lokaler är 200 Bq/m3. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer…