Radonmätning i Stockholm

Radonmätning i Stockholm för privatpersoner, flerbostadshusägare, bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor- och förskolor. 

För tillförlitligt resultat och för att få fram ett årsmedelvärde bör radonmätningen (en långtidsmätning) göras under eldningssäsongen i minst två månader. Eldningssäsongen pågår från 1 oktober till 30 april. En korttidsmätning är endast vägledande och ger en indikation på vilka radonhalter som finns.

Radon är hälsofarligt

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för höga halter av radon ökar risken att drabbas av lungcancer. Det enda sättet att upptäcka radon är genom att göra en radonmätning. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att 400–500 lungcancerfall varje år orsakas av radon i inomhusluften. Avsikten med att göra en radonmätning är att ta reda på om radonhalten är högre än referensnivån 200 Bq/m3.

Radonmätning flerbostadshusägare/brf

Fastighetsägare är enligt enligt miljöbalken ansvariga att kontrollera radonhalten i inomhusluften och vid behov åtgärda om radonhalten överstiger gränsvärdet 200 Bq/m3.

Radonmätning på arbetsplats

Radonmätning på arbetsplats är arbetsgivarens ansvar. Radon på arbetsplatser regleras i strålskyddslagen, strålskyddsförordningen samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden för radonexponering.

Radonmätning i Stockholm

Det är enkelt att göra en radonmätning. Med radonmätare från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du snabbt och enkelt mäta radon själv. Placera ut radondosorna enligt medföljande anvisning. När mätperioden är slut skickar du tillbaka dosorna för analys. Efter cirka en vecka får du svar på om det finns förhöjda halter av radon eller ej. Är svaret är godkänt har du en verifikation på en bra och hälsosam boendemiljö! Om analysen istället visar att det finns förhöjda halter så finns det effektiva metoder för att sänka den.